Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Şiirde ana duygu nasıl bulunurAnaduygu şiirin siz de uyandırğı duygudur. Konu şiirde ne anlatıldığıdır. Ana tema ya da ana duygu ise şiirde hissettirilmek istenen temel duygudur. Mesela şairin memleketinin güzelliklerini konu ettiği bir şiirde memleket sevgisi ana temadır. Ölüm konulu Sessiz Gemi adlı şiirde ölüm karşısındaki çaresizlik ve hüzün ana temadır.

Şiirde Tema Nasıl BulunurHer eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir; bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını oluşturur. Şiiri oluşturan her birimin bir teması vardır. Bu temalar birleşerek şiirin ana temasını oluşturur. Şiirde işlenen temalar soyut bir kavram veya düşüncedir, bu soyut kavramlar şiir dışında da vardır. Şiirle somutlaştırılan temaya da “konu” denir. Aynı temayı işleyen birden çok şiir vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha başarılıdır; bunun nedeni, temanın işleniş biçimidir. Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle ilişkisi vardır.

Örnek:
Mert dayanır, namert kaçar Meydan gümbürgümbürlenir Şahlar şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir
Yiğit kendini öğende Oklar menzilin döğende Şeşper kalkana değende Kalkan gümbür gümbürlenir
Ok atılır kalesinden Hak saklasın belâsından Köroğlu’nun narasından Her yan gümbür gümbürlenir (Köroğlu )
Şairin şiirde iletmek istediği mesaj yiğitlik ve yiğitliğin gücüdür. Şair savaş tasvirleriyle yiğitliği somutlaştırmıştır.
Şiirin konusu “yiğitleri övme”dir.

Şiirde Yapı ve TemaŞiirde yapı ve temayı birbirinden ayırmak bir göstergede gösteren ile gösterileni ayırmaya kalkmaktan farksızdır. Şiir metninde ele alınan tema o yapıyla birlikte vardır. Onları birbirinden ayırmak, kelime*nin yazılışı ve sesiyle anlamını ayırmaktır. Bu da mümkün değildir. Ama inceleme ve öğretme alanlarında buna ihtiyaç vardır.

Örneğin: “Ağaç” göstergesinin gösterileni soyuttur, bu gösterge belli bir ağacı ifade ettiği zaman somutlaşır. Metin düzeyinde tema da böyledir. Belli bir şiirde, şiirin yapısı ve anlatımıyla somutlasın Bir şiirin temasını bulmak için gösteren durumundaki yapı ve anlatımdan yola çıkmak, bu yapıyı oluşturan bi*rimleri neyin bir araya getirdiğini; bu birimlerin niçin bir araya geldiğini sormak gerekir.

Şiirde yapıyı meydana getiren birimlerin kesiştiği, birleştiği anlam değerinin en kısa ve yalın ifadesine ?tema? denir. Şiirin soyut anlamı, metindeki birimlerin merkezindedir, onlarla vardır, onların varlığında somutluk ka*zanır. Öyleyse yapıyı meydana getiren ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerin tümünün birleştiği anlam değerini belirlemek temayı bulmaktır.

Karacaoğlan’ın semaisinde tema sevgiliden ayrılarak gurbetin verdiği acıdır. Bu bir duygu hâlidir. Sözü edilen şiirde belirlenen ve kabul edilen duygu hâlinin şiire özgü yapı ve söyleyişle iletimi söz konusudur. Bu tema metindeki birimlerin ortak paydası durumundadır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu birimler arasında organik bir bağ yoktur. Temanın belli bir kişinin deneyiminde ve yaşantısında değil metnin söylendiği geleneğin ve dönemin kabullerinden gücünü alır. Ancak söyleyen de dinleyen de bu kabulde kendisini bulur, bu temaya ve söyleyişe göre kendi içinde kendi şiirini kurar. Öyle ki Türkçenin evreninde bu günde bu şiiri okuyan veya dinleyen insan kendi şiirini kurar, yani metni kendince yeniden yazar. Üzerinde durulan şiirde sevgili vefasızdır, acıya, gurbete çıkmaya ayrılığa sebep olur. Âşık hep onun peşindedir. Âşıkın aşkı sebebiyle katlandığı acı, çektiği çile onun aşkının derecesinin ifadesidir; ayrıca onun olgunlaşmasını sağlar. Bütün bunların temelinde de dönemin zihniyeti olduğunu söylemek gerekir.

İşlenen duygu hâli, sevenle sevilen arasındaki ilişkinin doğal ifadesi olarak belirlenmiştir, yani gücünü dönemin zevki ve anlayışıyla ilgili kabullerden alır.

Sanatkârın görevi, yeni bir duygu hâlini ortaya koyup yorumlamaktan çok ortak kabulü ve anlayışı en güzel ve en iyi ifade etmektir. Böylece şiir en güzelde herkesi birleştirir.

Tema, yapıyı meydana getiren birimlerin kesiştiği bir noktadır, onları kendi ekseninde birleştirerek metnin oluşmasını sağlar. Yapıyı ve temayı birbirinden ayrı düşünmek, açıklamak ve öğretmek için belki gereklidir.
Ayrıca dönemlere göre şiirlerin temaları değerlendirilirken, şairlere özgü ?dikkat, duyarlılık, söyleyiş, dili kullanma becerisi ve imge kurma becerisi?ni yadsımamak gerekir. Çünkü bunların gerçekleşmesinde şairin kültürü, zevki, sanat anlayışı son derece önemlidir.


Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur Resimleri

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur Sunumları

 • 1
  Önizleme: 3 ay önce

  Tema ve Konu Nasıl Bulunur Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KONUANA DUYGU (TEMA)

  2. Sayfa
  Konu: Kendisinden söz açılan olay, düşünce, durum veya herhangi bir nesne (şey)dir.Nasıl ki her şeyin bir temeli, bir esası, bir dayanağı varsa, konuda bir yazının temelidir, dayanağıdır. Bir yazı, her şeyi konu edinebilir.

  3. Sayfa
  “Her şiir bir tekrardır. Şairin değişmez mizacının, ruh yapısının, biraz değişik bir biçimde, bir kez daha dizelere yansımasıdır. Çünkü bir şairin her şiirinde kendini tamamen yenilemesi çok zor ya da olanaksızdır.”

  4. Sayfa
  “Türk ulusu Şarlo’ya gülmez. Türk tuluatından Abdi’ye güler. Hamdi’ye güler. Dümbüllü’ye güler. Türk’ün komik dediğini de bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz komik bulmaz. Bu uluslardan her birinin kendilerine özgü gülmece (mizah) anlayışları vardır.”

  5. Sayfa
  “İlk şiirim bir dergide yayımlandığında lisedeki felsefe öğretmenim beni karşısına almış, bir arkadaş gibi, şiirlerimi eleştirmişti. Şiirin yalnız gençlik duygularıyla beslenemeyeceğini, onu güçlendirecek bir kültürel birikimin ve dünya görüşünün gerekli olduğunu söylemişti. Ne demek istediğini tam olarak anlayamasam da şiirin, sevgilinin gözleri ve kaşları için yazılsa bile kültürle, yaşamın tutkularıyla beslenmesi gerektiğini belirtmek istediğini anlamıştım.”

  6. Sayfa
  “Herkesin kendisine yakın bulduğu ressamlar, yazarlar, şairler, besteciler vardır. Zamanla bunlar değişir, bunların yerini yenileri alır. Sonra onlar da değişir. Sanatta ölene değin bir yapıta ya da sanatçıya bağlı kalmaktan söz edilemez. Hatta zaman zaman yaşamda olduğu gibi sanatta da “Ben, bu yazarın bu ressamın neyini sevmişim?” diye eski bir aşka dudak bile bükülebilir.”

  7. Sayfa
  “Bu adada hiç kimse parmağını bile oynatmıyor. Öyle ki, kekik, adaçayı gibi dağlarda yetişen otları ya da ağaçlardaki incirleri bile zahmet edip toplamıyorlar. Balıkçılıktan söz açıldığında ise kendi kıyılarında tutacak balık kalmadığından, tüm balıkların karşı kıyılarda olduklarından yakınıyorlar. Evlerinin bahçesinde yetiştirebilecekleri sebzelerden tutun da su gibi en gerekli maddelere değin hemen her şey sekiz saat ötedeki bir başka adadan geliyor.”

  8. Sayfa
  “Ölüm yeniden diriliş, bir başka hayata başlayıştır. Bütün canlıları bekleyen kaçınılmaz bir son olan ölüm, korkulacak, ürkülecek, tedirginlik duyulacak bir şey değil, özlenecek, beklenecek, kolaylıkla kabul edilebilecek bir gerçektir.”“Ölüm, her varlığı bekleyen sonsuz bir karanlık, korkunç bir yok oluştur. Zaman zaman beynimi saatlerce beynimi meşgul edip beni çıldırtıyor bu düşünce; ölmek yok olmak. Peki niçin bu dünya? Niçin bu güzellikler? Niçin bunca yaratık, bunca ihtişam? Bu kovalamaca neden? Cevapsız bir sürü soru, düşünmek istemiyorum, bu güzellikler varken o korkunç sonu.”

  9. Sayfa
  Özelliklerine göre konular

  10. Sayfa
  Somut ve soyut konular:Doğada, duyularımızla algılayabildiğimiz varlıklarla ilgili konular “somut konular” dır.Duyularımızla algılayamadığımız, varlığını tasarladığımız kavramlarla ilgili konular “soyut konular” dır. Örnek : “Bir kişinin dış görünüşü” “somut konu”“Herhangi bir kişinin psikolojik durumu” “soyut konu”

  11. Sayfa
  Bireysel ve toplumsal konular:Bir bireyle ilgili konu, bireyseldir. Bireyi değil de toplumu ilgilendiren konu da toplumsaldır. Örnek: “Yakup Kadri’nin sanat anlayışı” Bireysel bir konu “Nasıl bir eğitim düzeni?” Toplumsal bir konu

  12. Sayfa
  Evrensel ve ulusal konular:Dünyadaki bütün insanları ilgilendiren konu evrenseldir. Sadece belli bir ülkeyi ilgilendiren konu ulusaldır.Örnek: “Dünyadaki açlık tehlikesinin önlenmesi”Evrensel bir konu“Türkiye’de eğitim sorunu” Ulusal bir konu

  13. Sayfa
  ANA DUYGU (TEMA)

  14. Sayfa
  Şiirde üzerinde durulan asıl duygu, ana duygudur.YANİ, ŞAİRİ YAZMAYA İTEN TEMEL DUYGUDUR.

  15. Sayfa
  Bütün erkekler delikanlıBütün kadınlar genç kızFakirin de refahHastasında sağlıkSorulsa çocuk bahçesidir derimKarşı bayırdaki mezarlıkBu sabah hava berrakBu sabah her şey billurdan gibi

  16. Sayfa
  Bütün erkekler delikanlıBütün kadınlar genç kızFakirin de refahHastasında sağlıkSorulsa çocuk bahçesidir derimKarşı bayırdaki mezarlıkBu sabah hava berrakBu sabah her şey billurdan gibi“Yaşama karşısında duyulan büyük sevinç”

  17. Sayfa
  A benim bahtı yârimGönlümün tahtı yârimYüzünde göz izi varSana kim baktı yârim

  18. Sayfa
  A benim bahtı yârimGönlümün tahtı yârimYüzünde göz izi varSana kim baktı yârimKISKANÇLIK

  19. Sayfa
  Akan suyu severim benIşıldayan karı severim Bir yeşil yaprakBir telli böcekYeşeren tohumGüneşte görsem,Sevinç doldurur içime

  20. Sayfa
  Akan suyu severim benIşıldayan karı severim Bir yeşil yaprakBir telli böcekYeşeren tohumGüneşte görsem,Sevinç doldurur içimeDOĞADAKİ CANLILIĞIN, DUYGULARI ETKİLEMESİ

  21. Sayfa
  İnsanlar hepinizi seviyorumİçinizde dostlarım kardeşlerim var.Ey şehir! Bütün hemşehrilerim.Bayramınız bayramım, kederiniz kederim.

  22. Sayfa
  İnsanlar hepinizi seviyorumİçinizde dostlarım kardeşlerim var.Ey şehir! Bütün hemşehrilerim.Bayramınız bayramım, kederiniz kederim. PAYLAŞMA DUYGUSU

  23. Sayfa
  Uzasan, göğe ersenCücesin şehirde senBir dev olmak istersenDağlarda şarkı söyle!...

  24. Sayfa
  Uzasan, göğe ersenCücesin şehirde senBir dev olmak istersenDağlarda şarkı söyle!...KIR HAYATINA (DOĞAYA)ÖZLEM

  25. Sayfa
  Uçan kuşlarlayımAkan sularlayımYeniden doğmuşum dünyaya

  26. Sayfa
  Uçan kuşlarlayımAkan sularlayımYeniden doğmuşum dünyaya YAŞAMA SEVİNCİ

Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur Videoları

 • 6
  3 ay önce

  ana duygu nasıl bulunur

 • 4
  3 ay önce

  Şiirde Ana duygu ve Konu

Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)